Podaci o korisniku
Prezime i ime Korisničko ime Lozinka Potvrdite lozinku Želim da imam mogućnost da vodim obračune za više firmi (npr. knjigovodstvene agencije...) Koristim matrični štampač (Nije poželjno) Format papira za štampu Format Broja Format datuma
Podaci o firmi
Naziv firme Adresa Mesto Telefon Identfikator isplatioca 0-PIB 1-JMBG PIB/JMBG Registarski broj Matični broj Šifra delatnosti Opština Tip firme Tekući račun E mail